Bioresonantie

Alles in het universum en dus ook alles op aarde bestaat uit trillingen. Zo heeft niet alleen een mens zijn eigen trilling (uitgedrukt in frequenties), maar ook alles in die mens, zoals organen, cellen, emoties, blokkades enz. Die trillingen zijn meetbaar en behandelbaar met diverse apparatuur.

De oudste vorm van bioresonantie is zonlicht. Wanneer het zonlicht met onze huid in contact komt, vinden er veranderingen in ons lichaam plaats. De reden daarvoor is dat het ultraviolette deel van het zonlicht reguleringsprocessen op gang brengt, die ervoor zorgen dat de huid verkleurt en dat er vitamine D gevormd wordt.

Naast de smalle frequentieband van het zonlicht bestaan er ook andere frequenties die hun eigen regulaties teweegbrengen. Op dit gebied zijn er diverse apparaten ontwikkeld waarmee getest en behandeld kan worden.

In de praktijk Leven in Balans wordt gebruik gemaakt van een biotensor (zie afbeelding) en ook van de Rayocomp PS 1000 Polar(zie afbeelding).

De biotensor is een soort pendel, waarmee je snel en doeltreffend kunt meten, of en waar er een verstoring binnen die trillingen zit. In feite maak je dan contact met het onderbewuste van de mens en krijg je antwoorden naar boven, die bewust nooit gegeven zouden worden.

Daarnaast wordt er gewerkt met de Rayocomp PS 1000 Polar. Hiermee kan gemeten worden op welk gebied de verstoring zich bevindt en daarna kan er behandeld worden met hetzelfde apparaat door de juiste trillingen of frequenties terug te geven en zo het zelfhelend vermogen van de mens te activeren.

Geïnteresseerd in een behandeling Bioresonantie?