Trance Coaching

Trance Coaching Is een techniek waarbij diep op het onderbewuste wordt ingewerkt om sneller veranderingen te realiseren in denken en doen.

Bij Trance Coaching wordt een diepe ontspanning bereikt (het alfaniveau), waarbij de kritische mind veel minder actief is en geloofsovertuigingen een stuk gemakkelijker veranderd kunnen worden.

Trance Coaching is geen hypnose, maar een combinatie van elementen uit de hypnose, aangevuld met NLP en andere technieken zoals kinesiologie en acupressuur.

Hoe werkt Trance Coaching nu precies?

Onze geest werkt op twee niveaus: het bewuste en het onbewuste. We maken beslissingen, denken en doen dingen met onze bewuste geest. De onbewuste geest controleert onze gewoontes.

We kunnen onszelf vergelijken met een ijsberg. Het topje van de ijsberg is ons bewuste en het grootste deel van de ijsberg, dat onder water zit, is te vergelijken met ons onbewuste. Op de grens van bewuste en onbewuste zit onze kritische mind, die de taak heeft onszelf te beschermen tegen teleurstellingen. Als kind hebben we van alles geloofd wat later niet waar bleek te zijn en de kritische mind is ontstaan (zo rond de leeftijd van een jaar of 6) om ons te beschermen voor nog meer flauwekul. Wanneer we wakker zijn, zijn de hersenen (de rationele en de kritische mind) het meest actief. Wanneer we ontspannen zijn (in een zogeheten alfastaat), is de kritische mind minder actief en het creatieve onbewuste meer actief. En vooral de verbeelding speelt een grote rol bij veranderingen. Denk b.v. aan bijten in een zure citroen, alleen de gedachte hieraan kan al een reactie in de mond geven. Diezelfde verbeelding kan ook met nieuwe ideeën komen om het leven gemakkelijker te maken en te helpen veranderingen te creëren, die wenselijk zijn.

In ontspannen toestand (alfastaat) kan er direct met het onbewuste gecommuniceerd worden.De sessie kan worden opgenomen op Mp3-speler en de cliënt kan een audio-cd krijgen om de sessie thuis nog meerdere malen te beluisteren om het effect vele malen dieper te laten zijn.

Geïnteresseerd in Trance Coaching?